โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

รพ.ค่ายจิรประวัติ สาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 22 กพ. 67 เวลา 14.30 น. พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี ผบ.มทบ.31/ผบ.ศบภ.มทบ.31  ให้การต้อนรับ พล.ท. อานนท์ เพชรคำ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก ตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ศบภ.มทบ.31 ประจำปี 2567 โดยมีส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาครัฐ เข้าร่วมให้การต้อนรับและแสดงศักยภาพ/ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ รพ.ค่ายจิรประวัติ นำโดย พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์ ผอ.รพ.ค่ายจิร์ประวัติ จัดชุดแพทย์เผชิญเหตุและชุดเสนารักษ์ เข้าร่วม ร้อย.ชป.มทบ.31 และได้สาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ณ ศฝ.นศท.มทบ.31 อ.เมือง จ.นครสวรรค์


Image


22 ก.พ. 2567 11
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ