โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

กิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์"

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๗  พ.อ.ปุญขทร ทิพยวงษ์ ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "รวมพสังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์" ณ ลานพื้นแข็งข้าง สถานี สห.มทบ.๓๑ ค่ายจิรประวัติ โดยมี รอง ผบ.มทบ.๓๑ (๑) เป็นประธาน


Image


12 มี.ค. 2567 21
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ