โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

กิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์"

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ มี.ค. ๖๗ เวลา ๑๙๐๐ - ๑๒๐๐ พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์ ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ พร้อมกำลังพลจิตอาสา "รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์" เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิ้ลทีวี สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อยู่บนเสาไฟฟ้า ตามเส้นทางถนนหลัก ณ บริเวณหน้า รพ.ค่ายจิรประวัติ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่ผ่านสัญจรไปมา


Image


15 มี.ค. 2567 19
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ