โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 67 รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้บริการประชาชน ตามนโยบายการดูแลประชาชนของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มี.ค. 67 โดยมี คุณชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมีประชาชนร่วมงาน จำนวน 300 คน ณ วัดเขาทอง ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา และการดูแลสุขภาพกับประชาชนที่มาร่วมงาน


Image


22 มี.ค. 2567 18
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ