โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เมื่อวันที่ 21 - 22 มี.ค. 67 พ.ต.หญิง ดารินทร์ทิพย์ รัตนกันทา รรก.หน.ผสบร.รพ.ค่ายจิรประวัติ และ เจ้าหน้าที่ ผสบร. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก นำโดย ร.ท.ธนา แช่มซ้อย นายทหารส่งกำลังบำรุง รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ได้เข้าศึกษาดูงาน แผนกส่งกำลังและบริการ รพ.ค่ายจิรประวัติเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาการปฏิบัติงนทางด้นส่งกำลังบำรุงของ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ต่อไป


Image


22 มี.ค. 2567 23
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ