โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

สนับสนุนภารกิจ พิธีเปิดการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง ทหารกองประจำการ หน่วยในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 13.15 - 14.00 น. รพ.ค่ายจิรประวัติ จัดชุดพยาบาล พร้อมรถพยาบาล สนับสนุนภารกิจพิธีเปิดการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง ให้กับทหารกองประจำการ หน่วยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามฝึก ช.พัน 4 พล.ร.4 ร้อย 3 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Image


1 เม.ย. 2567 13
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ