โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

เตรียมความพร้อมก่อนรับทหารกองประจำการใหม่

วันที่ 2 เม.ย. 67 เวลา 0900 - 1630 รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมครูฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.4 พัน.1 และร.4 พัน.2 เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน การดูแลเฝ้าระวังภาวะทางจิตใจ การป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคระบาดในหน่วยทหาร ผลการดำเนินการ เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกนาย มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังป้องกันและการปฏิบัติเพื่อให้ทหารใหม่ปลอดภัยจากการฝึก


Image


2 เม.ย. 2567 30
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ