โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

เยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยหลังจำหน่าย ในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 0900 - 1100 รพ.ค่ายจิประวัติ ดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จำนวน 1 ราย โดยประเมินการปฏิบัติตนหลังจำหน่ายฯของผู้ป่วยให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง และสังกตภาวะแทรกซ้อนของโรคอย่างถูกต้อง ผลการเยี่ยมผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง และไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจำหน่าย


Image


16 พ.ค. 2567 32
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ