โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ควบคุมป้องกันโรค COVID-19 ในหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 0900-1030 แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายจิประวัติ ดำเนินการเข้าควบคุมโรค COVID-19 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.4 พัน.4 และ ช.พัน.4 พล.ร.4 โดยทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกตรวจ ATK ให้แก่กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 41 นาย ผลการตรวจพบผู้มีผล ATK บวก จำนวน 10 นาย ได้ให้คำแนะนำในการแยกกักผู้ป่วย ณ CI หน่วยฝึกฯ สังเกตอาการโรคระบบทางเดินหายใจ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ DMH แก่กำลังพลหน่วยฝึกฯทุกนาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อเนื่องของโรค COVID-19 ในหน่วยฝึกทหารใหม่
 


Image


16 พ.ค. 2567 32
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ