โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ควบคุมป้องกันโรค COVID-19 ในหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 67 เวลา 1330-1530 แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการเข้าควบคุม โรค COVID-19 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.4 พัน.1 โดยทำการตรวจ ATK ให้แก่ทหารใหม่ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจจำนวน 49 นาย ผลการตรวจพบผู้ที่มีผล ATK บวก จำนวน 20 นาย ได้ให้คำแนะนำในการแยกกักผู้ป่ วย ณ หน่วยฝึกฯ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ DMH แก่กำลังพลหน่วยฝึกฯทุกนาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อเนื่องของโรค COVID-19 ในหน่วยฝึกทหารใหม่


Image


18 พ.ค. 2567 25
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ