โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

อบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่ทหรใหม่ ผลัดที่ 1/67

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 67 เวลา 1430 -1530 แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่ทหรใหม่ ผลัดที่ 1/67 ณ หน่วยฝึก ป.4 พัน.4 จำนวน 50 นาย เพื่อให้ทหารใหม่สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้มากขึ้น ผลการดำเนินงานทหารใหม่มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง


Image


18 พ.ค. 2567 42
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ