โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ มทบ.31 ผลัดที่ 1/67

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 67 เวลา 08.00 - 15.00 น. พล.ต. ประสิษฐิพงศ์ มูลดี ผบ.มทบ.31 ประธานพิธี กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ มทบ.31 ผลัดที่ 1/67 รวมจำนวน 250 ครอบครัว โดย รพ.ค่ายจิรประวัติ จัดบริการทางการแพทย์สนับสนุนกิจกรรมดูแลให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจ่ายยาบรรเทาอาการ พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ญาติของทหารใหม่ที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 21 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ มทบ.31 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Image


21 พ.ค. 2567 51
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ