โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

+++++++++++

Image

ประกาศ จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรีย...

+

Admin

25 ต.ค. 2566

14

ประกาศ จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิตสูง "เออบีซาแทน" (Irbesartan)

     ประกาศ จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิตสูง "เออบีซาแทน" (Irbesartan) เฉพาะบางรุ่นการผลิต

...

Image

ประกาศห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ...

+

Admin

25 ต.ค. 2566

11

ประกาศห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

17 ต.ค. 2566

16

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

17 ต.ค. 2566

9

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

17 ต.ค. 2566

10

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

17 ต.ค. 2566

6

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

17 ต.ค. 2566

7

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

12 ต.ค. 2566

5

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

2 ต.ค. 2566

6

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

2 ต.ค. 2566

7

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

30 ก.ย. 2566

7

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

เรื่อง การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนการตรวจเลือก เข้าร...

+

Admin

29 ก.ย. 2566

173

เรื่อง การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนการตรวจเลือก เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ปี ๖๗

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

27 ก.ย. 2566

7

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

25 ก.ย. 2566

6

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...

Image

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ...

+

Admin

25 ก.ย. 2566

7

ประชาสัมพันธ์ แพทย์งดออกตรวจ รพ.ค่ายจิรประวัติ

 

...


จำนวน 173 รายการ ทั้งหมด 12 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ