โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศรับสมัครงาน

+++++++++++

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค. 2566
Admin   10 ส.ค. 2566    237  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2566
Admin   8 ส.ค. 2566    131  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 25 ก.ค. - 4 ส.ค. 66
Admin   18 ก.ค. 2566    321  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2566
Admin   18 พ.ค. 2566    273  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566
Admin   15 พ.ค. 2566    114  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 8-14 พ.ค. 66
Admin   1 พ.ค. 2566    782  
ประกาศรับสมัครกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
Admin   24 มี.ค. 2566    252  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2566
Admin   20 ก.พ. 2566    175  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566
Admin   15 ก.พ. 2566    42  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566
Admin   30 ม.ค. 2566    389  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Admin   21 ก.ย. 2565    94  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565
Admin   6 ก.ย. 2565    114  
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าไปลูกจ้างชั่วคราว
Admin   6 ก.ย. 2565    21  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Admin   25 ส.ค. 2565    56  
ประกาศผลการสมัครอายุรแพทย์ เพื่อศึกษาต่อสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
Admin   25 ส.ค. 2565    42  
รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
Admin   8 ส.ค. 2565    117  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้มารายงานตัว ในวันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น.
Admin   26 ก.ค. 2565    123  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง
Admin   7 ก.ค. 2565    581  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Admin   21 มิ.ย. 2565    275  
ประกาศโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง
Admin   1 มิ.ย. 2565    486  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
Admin   27 ต.ค. 2564    108  
รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตำแหน่งเภสัชกร)
Admin   6 ต.ค. 2564    113  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
Admin   20 ก.ค. 2564    76  
รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง)เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564
Admin   5 ก.ค. 2564    671  
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยให้ผู้ที่ได้ ตัวจริง มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงและดำเนินการด้านเอกสาร ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 0830 น.
Admin   30 มี.ค. 2564    526  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Admin   9 มี.ค. 2564    1027  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   8 ต.ค. 2563    374  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ห้องฝังเข็มและนวดแผนไทย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   17 มิ.ย. 2563    671  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   4 ธ.ค. 2562    60  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชภัณฑ์ ปฏิบัติงานที่ กองเภสัชกรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   6 พ.ย. 2562    152  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง
Admin   5 มี.ค. 2563    805  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
Admin   6 พ.ย. 2562    71  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานซัดรีด ปฏิบัติงานที่ส่งกำลังและบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   29 ส.ค. 2562    81  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ทำกราฟิกและถ่ายภาพ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   23 พ.ค. 2562    206  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสุขาภิบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   8 มี.ค. 2562    299  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๓ ตำแหน่ง
Admin   8 ม.ค. 2562    430  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานสุขาภิบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   8 ม.ค. 2562    78  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๕ ตำแหน่ง
Admin   5 มี.ค. 2563    1269  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ(ทะเบียน และพยาธิ)จำนวน ๒ ตำแหน่ง
Admin   8 ม.ค. 2562    496  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   12 มิ.ย. 2561    591  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   7 ส.ค. 2561    195  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(ปฏิบัติหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง) โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   24 พ.ย. 2560    46  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานโยธา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   16 พ.ย. 2560    0  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(ปฏิบัติหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง) โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   6 พ.ย. 2560    106  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(Part Time) จำนวน ๓ ตำแหน่ง
Admin   16 ต.ค. 2560    12  
รายงานผลการสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Admin   12 ก.ย. 2560    164  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   23 ส.ค. 2560    408  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   13 ก.ค. 2560    308  
ผลการสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   10 เม.ย. 2560    31  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Admin   24 มี.ค. 2560    2342  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พ.ย. ๕๙
Admin   1 พ.ย. 2559    87  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘-๒๒ ก.ย. ๕๙
Admin   8 ก.ย. 2559    386  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิ.ย. ๕๙
Admin   1 มิ.ย. 2559    48  
รพ.ค่ายจิรประวัติ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "ผู้ช่วยพยาบาล" จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ
Admin   1 มี.ค. 2559    26  
รับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ
Admin   22 มิ.ย. 2558    160  

จำนวน 60 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ