โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039167493
Admin   22 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039167493
Admin   22 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039166026
Admin   22 ก.พ. 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039165995
Admin   22 ก.พ. 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ของหน่วย
Admin   22 ก.พ. 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมทีวี
Admin   22 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์ต้นกำลัง
Admin   22 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039414418
Admin   22 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039414418
Admin   22 ก.พ. 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039157416
Admin   21 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039157623
Admin   21 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039157871
Admin   21 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039158064
Admin   21 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039158269
Admin   21 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039158269
Admin   21 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039158064
Admin   21 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039157871
Admin   21 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029157623
Admin   21 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039157416
Admin   21 ก.พ. 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039319874
Admin   21 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039319874
Admin   21 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039418096
Admin   21 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039418096
Admin   21 ก.พ. 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย
Admin   21 ก.พ. 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมชุดกล้องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67029307976
Admin   20 ก.พ. 2567    5   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039124449
Admin   20 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039124774
Admin   20 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039124997
Admin   20 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039124449
Admin   20 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039124774
Admin   20 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039124997
Admin   20 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039156849
Admin   20 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039156849
Admin   20 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039405716
Admin   20 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039405716
Admin   20 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039409080
Admin   20 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039409080
Admin   20 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039425536
Admin   20 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039425536
Admin   20 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039446865
Admin   20 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039448884
Admin   20 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039448884
Admin   20 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039446865
Admin   20 ก.พ. 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039448884
Admin   20 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชามเซรามิกและกล่องคว่ำจานแบบมีฝาปิด
Admin   20 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดกล้องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67029307976
Admin   19 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่
Admin   19 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 TEST เลขที่โครงการ 67039068490
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039114965
Admin   19 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039114965
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039119786
Admin   19 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039120463
Admin   19 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039119786
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039120463
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039121452
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039122364
Admin   19 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039122945
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039122364
Admin   19 ก.พ. 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039121452
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039122945
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญาจ้างเหมาทำลูกประคบสมุนไพร
Admin   19 ก.พ. 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถจักรยานยนต์ของหน่วย
Admin   19 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ 16 รายการ
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ 16 รายการ
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก๊สหุงต้มสำหรับอบผ้า
Admin   19 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย 2 รายการ
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทีวี
Admin   19 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039363989
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039423796
Admin   19 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039423796
Admin   19 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039363989
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาราะสำคัญจ้างเหมาซ่อมเครือ่งปรับอากาศ
Admin   19 ก.พ. 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บน้ำยาและเวชภัณฑ์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 คิวบิกฟุต และ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ชนิดตู้ยืน จำนวน 2 ตู้ 1 งาน เลขที่โครงการ 67029544443
Admin   16 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 TEST เลขที่โครงการ 67039066324
Admin   16 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 TEST เลขที่โครงการ 67039068490
Admin   16 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของร่างกายในผู้ป่วยเด็ก จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67039120727
Admin   16 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าเหมาทำลูกประคบสมุนไพร
Admin   16 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ประกอบการใช้งานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ เลขที่โครงการ 67029510158
Admin   15 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บน้ำยาและเวชภัณฑ์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 คิวบิกฟุต และ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ชนิดตู้ยืน จำนวน 2 ตู้ 1 งาน เลขที่โครงการ 67029544443
Admin   15 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า
Admin   15 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่
Admin   15 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 TEST เลขที่โครงการ 67039059317
Admin   15 ก.พ. 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 TEST เลขที่โครงการ 67039066324
Admin   15 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของร่างกายในผู้ป่วยเด็ก จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67039120727
Admin   15 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์ต้นกำลัง
Admin   15 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67049172194
Admin   15 ก.พ. 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล แบบที่ 2 จำนวน 1 คัน
Admin   14 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 TEST เลขที่โครงการ 67039059317
Admin   14 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67049172194
Admin   14 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
Admin   13 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   12 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ 66129295778
Admin   12 ก.พ. 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า
Admin   12 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่
Admin   12 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายเชื่อมต่อสัญญาณ Cable
Admin   12 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสายเชื่อมต่อสัญญาณ Cable
Admin   12 ก.พ. 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Admin   8 ก.พ. 2567    11   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 85 test เลขที่โครงการ 67029406049
Admin   8 ก.พ. 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

จำนวน 24516 รายการ ทั้งหมด 246 หน้า
Print
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ