โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
Admin   17 ก.ค. 2567    0   #จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   27 มิ.ย. 2566    9   #จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
Admin   18 พ.ค. 2566    9   #จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่นำร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่องซื้อสิ่งอุปกรณ์สาย พ. จำนวน 2 รายการ
Admin   22 ธ.ค. 2565    4   #จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่นำร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
Admin   16 ธ.ค. 2565    2   #จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
นำร่างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
Admin   14 ธ.ค. 2565    2   #จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯเผยแพร่ ให้สาธารณชนเสนอแนะ
Admin   15 มี.ค. 2564    60   #จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
Admin   10 ม.ค. 2563    60   #จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา

จำนวน 8 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ