โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65107388882
Admin   5 ต.ค. 2565    0   #ผู้ทิ้งงาน
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65027309637
Admin   11 ก.พ. 2565    5   #ผู้ทิ้งงาน
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63017224292
Admin   3 ม.ค. 2563    60   #ผู้ทิ้งงาน
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62067172219
Admin   6 มิ.ย. 2562    60   #ผู้ทิ้งงาน
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ
Admin   1 ม.ค. 2513    0   #ผู้ทิ้งงาน

จำนวน 5 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ