โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติสามารถติดตั้งได้บนรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง
Admin   25 ม.ค. 2567    9   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   23 ม.ค. 2567    18   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อระบบเรัยกพยาบาลฉุกเฉิน แบบที่ 1
Admin   22 ม.ค. 2567    6   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล แบบที่ 2 จำนวน 1 คัน
Admin   22 ม.ค. 2567    10   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   22 ธ.ค. 2566    4   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ สามารถติดตั้งได้บนรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง
Admin   20 ธ.ค. 2566    2   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   18 ธ.ค. 2566    1   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลม แบบปรับทิศทางได้ขนาดกลาง จำนวน 1 ชุด
Admin   10 ส.ค. 2566    5   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   5 ก.ค. 2566    3   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
Admin   26 มิ.ย. 2566    12   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด และเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย จำนวน 4 เครื่อง
Admin   24 พ.ค. 2566    4   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศรีษะระบบดิจิตอลชนิดสามมิติ จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ 66059311052
Admin   22 พ.ค. 2566    11   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi จำนวน 1 เครื่อง
Admin   19 พ.ค. 2566    8   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ ชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด และชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ ฯ
Admin   29 ธ.ค. 2565    4   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
Admin   22 ธ.ค. 2565    3   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มสูง จำนวน 1 เครื่อง
Admin   20 ธ.ค. 2565    0   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อกล้องขยายตรวจตาส่วนหน้าชนิด 2 ตา และเครื่องวัดความดันลูกตา พร้อมระบบกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
Admin   8 ธ.ค. 2565    1   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าเลนส์แก้วตาเทียมระบบแสง แบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง
Admin   8 ธ.ค. 2565    1   #e-Bidding
ซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 600 mA จำนวน 1 เครื่อง
Admin   7 ธ.ค. 2565    2   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65067016906
Admin   6 มิ.ย. 2565    2   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัด, เครื่องเจาะ ตัดและกรอกระดูกแบบด้ามจับมือถือ ฯ (เฉพาะข้อ 1.2.1, 1.2.3 และ 1.2.6) เลขที่โครงการ 65037325376
Admin   21 มี.ค. 2565    1   #e-Bidding
ประกาศโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Admin   10 มิ.ย. 2564    62   #e-Bidding
ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
Admin   29 มี.ค. 2564    60   #e-Bidding
ประกาศราคาซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน จำนวน 1คัน
Admin   18 มี.ค. 2564    60   #e-Bidding
ประกาศโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าที่นอน ๔ ตอน หนาไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Admin   22 ม.ค. 2564    60   #e-Bidding
ประกาศประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน จำนวน 1 คัน
Admin   18 ธ.ค. 2563    60   #e-Bidding
ประกาศราคากลางซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน จำนวน 1 คัน
Admin   18 ธ.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Admin   26 ส.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Admin   26 ส.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Admin   26 ส.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Admin   26 ส.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Admin   26 ส.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Admin   26 ส.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Admin   26 ส.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Admin   26 ส.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Admin   26 ส.ค. 2563    60   #e-Bidding
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 1 คัน
Admin   10 ก.ค. 2563    60   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
Admin   13 มี.ค. 2563    60   #e-Bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย
Admin   5 ก.พ. 2563    60   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง
Admin   12 มิ.ย. 2562    60   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและเวลา ชนิดไม่ใช้ท่อหลอดลม
Admin   14 พ.ค. 2562    60   #e-Bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง
Admin   21 มี.ค. 2562    60   #e-Bidding
ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
Admin   25 ม.ค. 2562    60   #e-Bidding
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
Admin   20 ก.ค. 2561    60   #e-Bidding

จำนวน 44 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ