โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65117435123
Admin   15 พ.ย. 2565    4   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Straight Handpiece #EX-5 หรือ #PM1132 เฉพาะข้อ 1.3.29 ของชุด เครื่องมือผ่าฟันคุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Admin   8 ม.ค. 2564    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 63067271239
Admin   4 มิ.ย. 2563    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจวัดมวลกระดูกสันหลังและสะโพก
Admin   24 ธ.ค. 2562    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 62097618247
Admin   2 ต.ค. 2562    65   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 62097617673
Admin   2 ต.ค. 2562    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 62067222825
Admin   10 มิ.ย. 2562    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
Admin   15 มี.ค. 2562    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
Admin   31 ม.ค. 2562    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน
Admin   24 ม.ค. 2562    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากระดาษพิมพ์ผลด้วยความร้อน
Admin   2 ม.ค. 2562    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
Admin   28 ธ.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
Admin   28 ธ.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
Admin   28 ธ.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อแก๊สหุงต้ม
Admin   20 ธ.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อแก๊สหุงต้ม
Admin   20 ธ.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม
Admin   13 ธ.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อก๊าชทางการแพทย์ถังเล็กถังกลางถังใหญ่
Admin   13 ธ.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
Admin   29 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าชทางการแพทย์
Admin   29 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ซื้อแก๊สหุงต้มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Admin   28 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษพิมพ์ความร้อน
Admin   28 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Admin   27 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   27 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง
Admin   23 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
Admin   23 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงภายในโรงพยาบาล
Admin   23 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง
Admin   23 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องเขียน
Admin   23 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
Admin   23 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
Admin   23 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครือ่งกรองนำ้
Admin   22 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
Admin   22 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Admin   20 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วย
Admin   5 พ.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
Admin   31 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายะเอกสาร
Admin   31 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย.61
Admin   31 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก
Admin   31 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์
Admin   31 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่้อ สป.สิ้นเปลือง
Admin   29 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง
Admin   29 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้ยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Admin   29 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
สป.สิ้นเปลือง
Admin   29 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Admin   10 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Admin   10 ต.ค. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
Admin   29 ก.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
Admin   28 ก.ย. 2561    60   #เฉพาะเจาะจง

จำนวน 48 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ