โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ สามารถติดตั้งได้บนรถเข็น
Admin   11 ม.ค. 2567    1   #ยกเลิก
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบที่นั่ง 2 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Admin   6 ม.ค. 2564    60   #ยกเลิก
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศ
Admin   29 ม.ค. 2563    60   #ยกเลิก
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Admin   9 เม.ย. 2562    60   #ยกเลิก
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
Admin   6 ก.พ. 2562    60   #ยกเลิก

จำนวน 5 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ