โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
Admin   19 ม.ค. 2567    5   #เปลี่ยนแปลง
ขออนุมัติประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   29 เม.ย. 2564    65   #เปลี่ยนแปลง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง)
Admin   23 มี.ค. 2564    60   #เปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ จำนวน ๓ เครื่อง)
Admin   23 มี.ค. 2564    60   #เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   1 ก.พ. 2564    63   #เปลี่ยนแปลง

จำนวน 5 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ