โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Admin   7 ธ.ค. 2566    3   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
Admin   7 ธ.ค. 2566    4   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาซ่อมระบบทำความเย็นรถยนต์พยาบาลหมายเลขทะเบียน 50428
Admin   27 พ.ย. 2566    5   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 66119258143
Admin   10 พ.ย. 2566    4   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Admin   31 ต.ค. 2566    6   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Admin   9 ต.ค. 2566    5   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่งานจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วย
Admin   5 ต.ค. 2566    1   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
Admin   29 ก.ย. 2566    16   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Admin   15 ก.ย. 2566    9   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Admin   6 ก.ย. 2566    3   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Admin   1 ก.ย. 2566    3   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Admin   22 ส.ค. 2566    13   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Admin   27 ก.ค. 2566    7   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญข่ส
Admin   30 มิ.ย. 2566    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Admin   29 มิ.ย. 2566    7   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
Admin   13 มิ.ย. 2566    17   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
Admin   13 มิ.ย. 2566    13   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วย
Admin   12 มิ.ย. 2566    13   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
Admin   2 มิ.ย. 2566    14   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Admin   16 พ.ค. 2566    13   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
Admin   3 พ.ค. 2566    14   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2566
Admin   12 เม.ย. 2566    14   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
Admin   5 เม.ย. 2566    11   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
Admin   29 มี.ค. 2566    10   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วยทะเบียน 3802
Admin   13 มี.ค. 2566    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566
Admin   26 ม.ค. 2566    5   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
Admin   11 ม.ค. 2566    12   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Admin   29 พ.ย. 2565    3   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Admin   29 พ.ย. 2565    4   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Admin   22 พ.ย. 2565    15   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Admin   18 พ.ย. 2565    3   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65117452607
Admin   16 พ.ย. 2565    4   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
Admin   21 ต.ค. 2565    2   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Admin   18 ต.ค. 2565    4   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วยทะเบียน กอ 7701
Admin   11 ต.ค. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาซ๋อมระบบเครื่องยนต์และระบบทำความเย็นรถยนต์ของหน่วยทะเบียนจักร-50922
Admin   11 ต.ค. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 65107281972
Admin   4 ต.ค. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
Admin   3 ต.ค. 2565    20   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง
Admin   2 ส.ค. 2565    3   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพปรับพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน
Admin   25 ก.ค. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   9 มิ.ย. 2565    7   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วยหมายเลขทะเบียนจักร-50428
Admin   30 พ.ค. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   23 พ.ค. 2565    4   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   12 พ.ค. 2565    13   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   10 พ.ค. 2565    9   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารพิเศษให้ทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน
Admin   28 เม.ย. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   4 เม.ย. 2565    8   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
Admin   14 มี.ค. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัด, เครื่องเจาะ ตัดและกรอกระดูกแบบด้ามจับมือถือ และเครื่องบันทึกข้อมูลผู้ป่วยและจัดเก็บภาพ ประกอบชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ
Admin   4 มี.ค. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   4 มี.ค. 2565    11   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   4 มี.ค. 2565    11   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อหัวต่อดอกสว่าน สามารถขยายปากจับได้กว้างถึง 6.5 มม.มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม. ให้เครื่องมือผ่านได้ฯ รหัสแผน P56020028673
Admin   2 มี.ค. 2565    10   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   2 ก.พ. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่
Admin   28 ม.ค. 2565    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วยทะเบียนจักร-3802
Admin   13 ธ.ค. 2564    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสารขนาดเล็กหมายเลขทะเบียนจักร-50446
Admin   18 พ.ย. 2564    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาซ่อมลิฟต์อาคารหมายเลข546/27
Admin   18 พ.ย. 2564    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   9 พ.ย. 2564    17   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   9 พ.ย. 2564    15   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64127240713
Admin   3 พ.ย. 2564    1   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กหมายเลขทะเบียนจักร-50922
Admin   25 ต.ค. 2564    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Admin   18 ต.ค. 2564    13   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
Admin   1 ต.ค. 2564    74   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ๋อมเปลี่ย
Admin   21 ก.ย. 2564    0   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
Admin   19 ก.ค. 2564    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของหน่วย ทะเบียนจักร3249
Admin   19 ก.ค. 2564    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมุลสาระสำคัญจัดซื้อก๊าชทางการแพทย์
Admin   5 ก.ค. 2564    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
Admin   18 มิ.ย. 2564    65   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งพัดลมระบายอากาศใน Cohort ward
Admin   14 มิ.ย. 2564    61   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยหญิงเป็นห้อง Modified Allr-Cohot ward
Admin   11 มิ.ย. 2564    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง)
Admin   8 มิ.ย. 2564    64   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   2 มิ.ย. 2564    68   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
Admin   6 พ.ค. 2564    65   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมเครื่องล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 1 งาน
Admin   10 มี.ค. 2564    80   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์ Thermal
Admin   22 ก.พ. 2564    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   4 ก.พ. 2564    63   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   2 ก.พ. 2564    69   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64027100827
Admin   21 ม.ค. 2564    62   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาทำม่านกันแสง
Admin   14 ม.ค. 2564    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   6 ม.ค. 2564    76   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   6 ม.ค. 2564    74   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   5 ม.ค. 2564    76   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   5 ม.ค. 2564    70   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   5 ม.ค. 2564    72   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสาร
Admin   30 ธ.ค. 2563    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมมูลสาระสำคัญการจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์
Admin   9 ธ.ค. 2563    78   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   2 ธ.ค. 2563    62   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   2 ธ.ค. 2563    63   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   2 ธ.ค. 2563    65   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   11 พ.ย. 2563    65   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   6 ต.ค. 2563    66   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Admin   6 ต.ค. 2563    71   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
Admin   1 ต.ค. 2563    80   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวน บริษัท/ห้าง/ร้าน เข้าเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรร์สายแพทย์ ประกอบการจัดหา ปี 64
Admin   17 ก.ย. 2563    72   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Admin   20 ส.ค. 2563    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Admin   7 ส.ค. 2563    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Admin   6 ส.ค. 2563    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติงานบุคคากรทางการแพทย์
Admin   5 ส.ค. 2563    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Admin   4 ส.ค. 2563    60   #แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 126 รายการ ทั้งหมด 2 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ