โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ราคากลางซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   25 ม.ค. 2567    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางระกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   23 ม.ค. 2567    6   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉิน แบบที่ 1 จำนวน 1 ระบบ
Admin   22 ม.ค. 2567    2   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อรถพยาบาล แบบที่ 2 จำนวน 1 คัน
Admin   16 ม.ค. 2567    4   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่
Admin   26 ธ.ค. 2566    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   22 ธ.ค. 2566    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ สามารถติดตั้งได้บนรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง
Admin   20 ธ.ค. 2566    5   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Admin   18 ธ.ค. 2566    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลม แบบปรับทิศทางได้ขนาดกลาง จำนวน 1 ชุด
Admin   10 ส.ค. 2566    5   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   27 มิ.ย. 2566    14   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
Admin   26 มิ.ย. 2566    8   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศรีษะระบบดิจิตอลชนิดสามมิติ จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ 66059311052
Admin   22 พ.ค. 2566    8   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ 66059286119
Admin   19 พ.ค. 2566    10   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด และเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย จำนวน 4 เครื่อง
Admin   18 พ.ค. 2566    20   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ 2 รายการ คือ 1. ชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพราะอาหารระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด และ 2. ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ชนิดคว
Admin   22 ธ.ค. 2565    2   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
Admin   16 ธ.ค. 2565    2   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มสูง จำนวน 1 เครื่อง
Admin   14 ธ.ค. 2565    2   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าเลนส์แก้วตาเทียมด้วยระบบแสง แบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง
Admin   8 ธ.ค. 2565    2   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องขยายตรวจตาส่วนหน้าชนิด 2 ตา และเครื่องวัดความดันลูกตา พร้อมระบบกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
Admin   8 ธ.ค. 2565    2   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 600 mA จำนวน 1 เครื่อง
Admin   6 ธ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวนเพดาน)ฯ
Admin   24 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 11 TEST เลขที่โครงการ 65087814645
Admin   16 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 TEST เลขที่โครงการ 65087812922
Admin   11 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 61 TEST เลขที่โครงการ 65087790749
Admin   11 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 71 TEST เลขที่โครงการ 65087780508
Admin   8 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางการจ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานผู้บังคับบัญชา
Admin   8 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศรังสีกรรม
Admin   8 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 TEST เลขที่โครงการ 65087789198
Admin   8 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 65087247889
Admin   5 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยเเรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตูขนาด 565 ลิตร
Admin   3 ส.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางการจ้างเหมาทำตรายาง
Admin   27 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางการจัดซ์้อเครื่องเขียน
Admin   19 ก.ค. 2565    2   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารว่างอาหารกลางวันอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
Admin   19 ก.ค. 2565    2   #ประกาศราคากลาง
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพปรับพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน
Admin   19 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารว่างอาหารกลางวันอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพปรับพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน
Admin   19 ก.ค. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางการจัดซื้อทรายอะเบท
Admin   19 ก.ค. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางการจัดซ์้อเครื่องเขียน
Admin   19 ก.ค. 2565    3   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
Admin   11 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าใช้ในการขนยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
Admin   8 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 1 งาน
Admin   8 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง
Admin   7 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
Admin   7 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อเครื่องเขียน
Admin   7 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์
Admin   6 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อวัสดุต้มน้ำสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยนอก
Admin   6 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อแก๊สหุงต้มสำหรับอบผ้า
Admin   6 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
Admin   5 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อผงซักฟอกสำหรับผู้ป่วย
Admin   5 ก.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
Admin   29 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   29 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อน้ำมันพัฒนาเขตสุขาภิบาล
Admin   29 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์
Admin   29 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 1 งาน
Admin   29 มิ.ย. 2565    2   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 65077157683
Admin   29 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่
Admin   28 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงล้างเครื่องปรับอาศ
Admin   28 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสาร
Admin   28 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
Admin   27 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อน้ำแข็ง
Admin   27 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
Admin   27 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
Admin   24 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 24 TEST เลขที่โครงการ 65067598735
Admin   23 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 87 TEST เลขที่โครงการ 65067601463
Admin   23 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องด้วยระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 งาน
Admin   22 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 MA จำนวน 1 งาน
Admin   21 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 TEST เลขที่โครงการ 65067592675
Admin   21 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 49 TEST เลขที่โครงการ 65067594877
Admin   21 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
Admin   21 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อโต๊ะคัดกรองผู้ป่วย
Admin   20 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิดอมรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
Admin   20 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   20 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อแก๊สหุงต้ม
Admin   20 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
Admin   20 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   20 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์
Admin   17 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อแก๊สหุงต้มสำหรับอบผ้า
Admin   17 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
Admin   17 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 งาน
Admin   17 มิ.ย. 2565    1   #ประกาศราคากลาง
ราคากลางซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 คิวบิกฟุจ เลขที่โครงการ 65087164564
Admin   16 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดวัดความดีนโลหิตภายนอกหลิดเลือด วิธีเฉพาะเจาะจง
Admin   16 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาสราคากลางซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง
Admin   16 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดผ้าใบกันสาดชักรอก
Admin   15 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดกล้องรถยนต์พยาบาล
Admin   14 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บเลือดขนาดเล็ก จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 65067312168
Admin   13 มิ.ย. 2565    3   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ
Admin   6 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   3 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อข้าวสารเจ้า
Admin   2 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   2 มิ.ย. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารและสำเนา Copy print
Admin   27 พ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ
Admin   27 พ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
Admin   26 พ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่
Admin   25 พ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์
Admin   25 พ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 31 TEST เลขที่โครงการ 65067003261 T
Admin   25 พ.ค. 2565    3   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
Admin   25 พ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์
Admin   25 พ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 68 TEST เลขที่โครงการ 65067001626
Admin   25 พ.ค. 2565    3   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   25 พ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อสิ่งอุปกรณ์สายเเพทย์ จำนวน 2 รายการ เลขที่โครงการ 6505710902
Admin   23 พ.ค. 2565    3   #ประกาศราคากลาง
ประกาศการเสนอราคากลางจัดซื้อน้ำแข็ง
Admin   23 พ.ค. 2565    0   #ประกาศราคากลาง

จำนวน 1675 รายการ ทั้งหมด 17 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ