โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์
Admin   5 มี.ค. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ของหน่วย
Admin   1 มี.ค. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED
Admin   29 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039167395
Admin   23 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039166026
Admin   22 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 MA จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67039124630
Admin   22 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039167493
Admin   22 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039414418
Admin   22 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039165995
Admin   22 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039158064
Admin   21 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039157416
Admin   21 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039157871
Admin   21 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039157623
Admin   21 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039319874
Admin   21 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039418096
Admin   21 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039158269
Admin   21 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039409080
Admin   20 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039448884
Admin   20 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039124997
Admin   20 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039425536
Admin   20 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039448884
Admin   20 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039405716
Admin   20 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039124774
Admin   20 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039124449
Admin   20 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039446865
Admin   20 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039156849
Admin   20 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชามเซรามิกและกล่องคว่ำจานแบบมีฝาปิด
Admin   20 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดกล้องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67029307976
Admin   19 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039120463
Admin   19 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039119786
Admin   19 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039122945
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก๊สหุงต้มสำหรับอบผ้า
Admin   19 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039114965
Admin   19 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรถจักรยานยนต์ของหน่วย
Admin   19 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039122364
Admin   19 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039121452
Admin   19 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039363989
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย 2 รายการ
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039423796
Admin   19 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่
Admin   19 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทีวี
Admin   19 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ 16 รายการ
Admin   19 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าเหมาทำลูกประคบสมุนไพร
Admin   16 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 TEST เลขที่โครงการ 67039068490
Admin   16 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 TEST เลขที่โครงการ 67039066324
Admin   15 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของร่างกายในผู้ป่วยเด็ก จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67039120727
Admin   15 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บน้ำยาและเวชภัณฑ์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 คิวบิกฟุต และ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ชนิดตู้ยืน จำนวน 2 ตู้ 1 งาน เลขที่โครงการ 67029544443
Admin   15 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์ต้นกำลัง
Admin   15 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 TEST เลขที่โครงการ 67039059317
Admin   14 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ

จำนวน 11107 รายการ ทั้งหมด 112 หน้า
Print
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ