โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67049172194
Admin   14 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 TEST เลขที่โครงการ 67039059317
Admin   14 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
Admin   13 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายเชื่อมต่อสัญญาณ Cable
Admin   12 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   12 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า
Admin   12 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่
Admin   12 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039069010
Admin   8 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039067249
Admin   8 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029354259
Admin   7 ก.พ. 2567    8   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมระบบหย่าเครื่อง อัตโนมัติสามารถติดตั้งได้บนรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง
Admin   7 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029179547
Admin   7 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039064049
Admin   7 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029362695
Admin   7 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029355592
Admin   7 ก.พ. 2567    9   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029355517
Admin   7 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039060337
Admin   7 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029361623
Admin   7 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039062931
Admin   7 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039064775
Admin   7 ก.พ. 2567    8   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 85 TEST เลขที่โครงการ 67029406049
Admin   7 ก.พ. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029355710
Admin   7 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029353486
Admin   7 ก.พ. 2567    9   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029354566
Admin   7 ก.พ. 2567    9   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029335425
Admin   6 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029345859
Admin   6 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039018607
Admin   6 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029344110
Admin   6 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029338028
Admin   6 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 86 TEST เลขที่โครงการ 67029405071
Admin   6 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029336553
Admin   6 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029363661
Admin   6 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039059446
Admin   6 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029297482
Admin   5 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029539005
Admin   5 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029297502
Admin   5 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่
Admin   5 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029212192
Admin   5 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   5 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029538742
Admin   5 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029297523
Admin   5 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029538458
Admin   5 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029533536
Admin   5 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029297404
Admin   5 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 27 TEST เลขที่โครงการ 67029402513
Admin   5 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 97 TEST เลขที่โครงการ 67029400740
Admin   5 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษพิมพ์ผลด้วยความร้อน
Admin   5 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029043110
Admin   2 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029264147
Admin   2 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029042478
Admin   2 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029263362
Admin   2 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029042899
Admin   2 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029474112
Admin   2 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029238804
Admin   2 ก.พ. 2567    7   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029247388
Admin   2 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029477783
Admin   2 ก.พ. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029247253
Admin   2 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029472253
Admin   2 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029263088
Admin   2 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029482211
Admin   2 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029238385
Admin   2 ก.พ. 2567    10   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029247507
Admin   2 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029058663
Admin   2 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029042750
Admin   2 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029240010
Admin   2 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029042638
Admin   2 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029058508
Admin   2 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039038901
Admin   2 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029475542
Admin   2 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029481024
Admin   2 ก.พ. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029482693
Admin   2 ก.พ. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029043262
Admin   2 ก.พ. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029238099
Admin   2 ก.พ. 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ 14 รายการ
Admin   1 ก.พ. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ
Admin   31 ม.ค. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ซองใส่ประวัติผู้ป่วย
Admin   31 ม.ค. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Admin   31 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและสายสัญญาณ ใช้ในห้องประชุม
Admin   30 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำแข็ง
Admin   30 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง
Admin   29 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ
Admin   29 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดดถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 67
Admin   29 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเสื้อกาวน์กันน้ำ 2 ชั้น สีเขียว
Admin   29 ม.ค. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 29 TEST เลขที่โครงการ 67029091772
Admin   25 ม.ค. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจประตูบานสวิงแบบมีขอ
Admin   25 ม.ค. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029021276
Admin   25 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029021051
Admin   25 ม.ค. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายาง 2 หน้า จำนวน 4 ม้วน เลขที่โครงการ 67029003739
Admin   25 ม.ค. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029021475
Admin   25 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้ม
Admin   24 ม.ค. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะใส่อาหาร
Admin   24 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524284
Admin   23 ม.ค. 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524072
Admin   23 ม.ค. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์
Admin   23 ม.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029224047
Admin   23 ม.ค. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524470
Admin   23 ม.ค. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสารสำหรับอบรม
Admin   23 ม.ค. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระม้วนใหญ่ แก้วกรวยกระดาษ
Admin   23 ม.ค. 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029018796
Admin   23 ม.ค. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ

จำนวน 11107 รายการ ทั้งหมด 112 หน้า
Print
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ