โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+++++++++++


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 66069159262
Admin   1 ม.ค. 2513    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   2 เม.ย. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟิวส์หลอดแก้ว
Admin   21 มี.ค. 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก๊สหุงต้ม
Admin   19 มี.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
Admin   13 มี.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67049177664
Admin   12 มี.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ 67049177664
Admin   12 มี.ค. 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
Admin   8 มี.ค. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบพัดลมระบายอากาศ
Admin   8 มี.ค. 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   5 มี.ค. 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ

จำนวน 11107 รายการ ทั้งหมด 112 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ